2Leté nástavbové studium

2Leté nástavbové studium

Podnikání

Označení oboru:64-41-L/51 Podnikání

Způsob vzdělávání a jeho ukončení:střední vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, nástavbové studium

Forma studia: dálková

Délka studia: 2 roky

Kdo se může přihlásit: Ke studiu tohoto oboru se může přihlásit majitel či majitelka jakéhokoli výučního listu.

Pro více informací kontaktujte náš sekretariát.