2Leté zkrácené studium

2Leté zkrácené studium

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Označení oboru: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Způsob vzdělávání a jeho ukončení: střední vzdělávání ukončené maturitní zkouškou

Forma studia: dálková

Délka studia: 2 roky

Kdo se může přihlásit: Ke studiu tohoto oboru se může přihlásit uchazeč, který má již maturitu z jiné střední školy.

Pro více informací kontaktujte náš sekretariát.