Přihlášení ke studiu

Jak se přihlásit

Nejdříve je třeba vyplnit přihlášku ke studiu:

Pak je třeba vyplněnou přihlášku zaslat na adresu školy. U nástavbového studia je nutné k přihlášce připojit kopii výučního listu. Na základě této skutečnosti budete vyrozuměni informací o přijetí a následně pozváni k zápisu ke studiu.

Pro více informací kontaktujte prosím sekretariát školy.