Přijďte k nám studovat

Proč právě k nám?

Na tuto otázku lze odpovědět v několika bodech:

  • budete studovat ve zdravém a klidném prostředí Vysočiny
  • multikulturní atmosféra naší školy vám zajistí bezpečné střetávání se spolužáky různého věku a z různého kulturního prostředí
  • získáte kvalifikaci v oboru, případně úplně změníte svoji kvalifikaci
  • studium má také funkci inovační a specializační a vede k získání stupně vzdělání potřebného pro přístup k dalšímu vzdělání
  • nástavbovým studiem si absolventi učebních oborů s výučním listem zvýší kvalifikaci na úroveň středního vzdělávání s maturitní zkouškou
  • odchází od nás středoškolsky odborně vzdělaní lidé, kteří jsou schopni se celoživotně vzdělávat, týmově spolupracovat, umí zacházet s informacemi, jsou kreativní a flexibilní a jsou konkurenceschopní na trhu práce
  • ke každému studentovi přistupujeme individuálně a bereme ohled na situační a osobnostní specifika vzdělávání dospělých
  • vytváříme prostředí charakteristické vzájemnou podporou, spoluprací, jasnými požadavky, zodpovědným přístupem a snahou o stálé zlepšování našich služeb